Gezondheid

Gewrichtsaandoeningen

Gewrichtsaandoeningen bij paarden

Wanneer een blessure, overbelasting of gevorderde leeftijd klachten en/of schade aan de gewrichten geeft, komt vaak de diagnose 'artritis' of 'artrose' om de hoek kijken. De gevolgen zijn meestal voortschrijdende functievermindering, waarbij botten en kraakbeen permanent verslechteren en veranderen; vaak worden ook de gewrichtskapsels en aangrenzende banden aangetast.

Gewrichtsaandoeningen kunnen de volgende oorzaken hebben:

  • Traumatische gewrichtsaandoeningen zijn te wijten aan eenmalige of meervoudige blessures, waarbij het gewricht bijv. verstuikt wordt, botbreuken optreden of het gewricht door achteruitgang in functie beschadigd wordt.
  • Infectieuze gewrichtsaandoeningen ontstaan wanneer ziektekiemen van buiten in het gewricht binnendringen en bacteriën daar een ontsteking veroorzaken. Deze vorm is niet geschikt voor toepassing van stamceltherapie.
    Bij beide soorten oorzaken kan synovitis optreden: Daarbij hoopt zich vocht op in het gewricht, bijv. door te harde training, een verkeerde houding of een verkeerd beslag. De gewrichtsvloeistof wordt troebel en de stroperigheid van de gewrichten neemt af.

De volgende symptomen kunnen duiden op een gewrichtsaandoening resp. -ontsteking:

  • Gezwollen of warm gewricht
  • Pijn zowel tijdens belasting als in rust
  • Beperking van de beweeglijkheid
  • Langer inrijden nodig
  • Verminderde prestatiebereidheid van het paard

 Meer over de diagnose van gewrichtsaandoeningen

Als een gewrichtsontsteking niet of onvoldoende behandeld wordt, kan door de ontstekingsprocessen kraakbeenletsel ontstaan. De toekomst van gewrichtstherapie heet: stamceltherapie!

Mogelijkheden en kansen door efficiënte behandeling met stamceltherapie