Maagzweren

Maagzweren & symptomen van maagzweren

Hoewel maagzweren veel voorkomen is er niet 1 specifieke oorzaak. Wel zijn er, als je kijkt naar onderzoek en de ervaringen van afgelopen jaren, een aantal risicofactoren geïdentificeerd. De belangrijkste risicofactoren die worden genoemd zijn:

Grote hoeveelheden krachtvoer. Krachtvoer bestaat veelal uit granen die veel zetmeel en suikers bevatten 
Lage hoeveelheden ruwvoer. Ruwvoer buffert het maagsap en beschermt de maag tegen het ontstaan van zweren.
Stress. Paarden die veel blootgesteld worden aan stress hebben meer maagzweren. De oorzaak van stress kan per paard verschillen. 
(Zware) training. Maagzweren komen het meest voor bij paarden die regelmatig getraind worden.
Gebrek aan water. Het niet hebben van vrije toegang tot water is een risicofactor.
Onderliggende ziekten. Andere ziekten en de stress die erbij komt kijken kunnen maagzweren veroorzaken. Maagzweren kunnen daarom soms ook samen met andere aandoeningen voorkomen.
• Medicatie. Sommige medicaties veroorzaken maagzweren

Symptomen van maagzweren

Maagzweren kunnen om verschillende redenen moeilijk te herkennen zijn. Verschillende symptomen van maagzweren kunnen ook worden veroorzaakt door andere aandoeningen, ze zijn aspecifiek. Daarnaast zijn de klachten vaak vaag. Als laatste zijn er nog paarden die helemaal geen symptomen laten zien. Daarom is het belangrijk om contact op te nemen met je  dierenarts. Laat je paard goed nakijken als je een verdenking op maagzweren hebt en bij twijfel, overleg over de optie van een maagscopie (gastroscopie).

Symptomen die we zien bij maagzweren:

• Verminderde eetlust
• Koliek
• Vermageren
• Gapen
• Tandenknarsen
• Gevoeligheid bij het aansingelen
• Verandering in gedrag
• Verminderd presteren
• Mestwateren