Blog

Stamcellen

Wat zijn stamcellen?

Stamcellen zijn in principe lichaamscellen die zich tot verschillende cel- en weefseltypen kunnen ontwikkelen en nog niet aan hun functie in het dier gebonden zijn. Al naar gelang soort en beïnvloeding hebben ze het potentieel zich met een speciaal doel te ontwikkelen – deze ontwikkeling wordt celdifferentiatie genoemd. Met betrekking tot gebruik voor therapeutische doeleinden betekent dit dat stamcellen het vermogen bezitten beschadigd weefsel te vervangen, te verbeteren en te herstellen en daarmee van groot belang zijn bij de behandeling van gewrichtsaandoeningen.

Stamcellen voor stamceltherapie bij gewrichtsontstekingen bij het paard

Voor stamceltherapie bij gewrichtsontstekingen bij het paard worden zogenaamde 'mesenchymale' stamcellen gebruikt – dat zijn cellen die zich nog tot verschillende types weefsel kunnen ontwikkelen. Deze cellen worden uit het bloed van geselecteerde donorpaarden afgenomen. Vervolgens worden deze in een celcultuur geplaatst, vermenigvuldigd en in het laboratorium 'voorgeprogrammeerd' om zich later tot kraakbeencellen te kunnen omvormen. De differentiatie kan actief worden gestuurd en de cellen kunnen zich uitstekend aanpassen aan nieuwe omstandigheden en voor hun specifieke doel worden ingezet. Deze vorm van 'voorprogrammering' is uniek en anders dan bij alle andere reeds bestaande therapievormen.

Waar komen de stamcellen voor stamceltherapie vandaan?

Voor stamceltherapie bij het paard worden stamcellen uit het bloed van een gezond donorpaard afgenomen om ze te gebruiken bij een paard dat wordt behandeld. De donorpaarden worden gehouden conform de beste gezondheids- en dierenbeschermingsnormen – en alleen paarden met stamcellen van de hoogste kwaliteit worden als donor geselecteerd. De kwaliteit van de stamcellen bij afname van zieke paarden is niet zo hoog als bij afname van speciaal geselecteerde, gezonde donorpaarden; daarom is deze manier van werken zo effectief. Bovendien zijn de stamcellen meteen beschikbaar en hoeven ze niet op omslachtige en invasieve wijze afgenomen te worden bij het dier dat behandeld wordt, wat een onnodige belasting zou vormen voor het paard.

Meer over therapie met stamcellen